Factory Information
Factory Area: 3,600 m2
Employees: Below 100
Plant Add: No.50, North Huanzhen Road, Henglan Town, Zhongshan City, Guangdong, China